Voor kinderen

*********************************************************************************************************************************

Ongekende Wereldverhalen

Over de ganse wereld, in alle culturen, ten allen tijde, werden en worden verhalen verteld. Sommige zijn zo sterk dat ze alle tijden en plaatsen overstijgen en universeel ERFgoed worden. Doch zeer veel van deze parels liggen in boeken en onder stof te wachten om herontdekt, verteld en doorgegeven te worden. Dat is de taak van de verhalenverteller, de fabulatori, de story-teller.

In dit programma vertellen we van die fantastische wereldverhalen uitgezocht uit ons zeer ruim bestand aan zulke verhalen. Deze verhalen kunnen voor alle leeftijden boeien, en kunnen in veel omstandigheden verteld worden : scholen, bibliotheken, privéfeest, op straat enz. Ook thema's kunnen aangereikt worden, we zoeken er dan gepaste verhalen voor.

Duur : 1 uur, of 3/4 u en nog eens 1/2 uur.

Voor alle leeftijden


*
*
*
*
*


De Artiest

Een rillend-komisch, gruwelijk ridderverhaal van vroeger en nu

Tot voor de komst van een duistere vreemdeling uit Thuringia in Duitsland, was er nooit één schilderij geschilderd in gans Ierland.

De 'Artiest' wordt verwelkomd, zelfs in het Koninklijk paleis van TARA, waar hij de muren van elke kamer beschildert. Maar als vergoeding voor deze verbazende nieuwe kunst wordt een hoge prijs betaald: een reeks gruwelijke moorden worden gepleegd en dat binnen de muren van het Koningklijk paleis zelf. Koning CORMAC en het ganse land wordt bedreigd door een duister gevaar.

TOASCAN Mc Liath de koninklijke hoofddruïde en de meest wijze man in het land, is verward, maar ontdekt genoeg om te beseffen dat, als niet snel iets wordt ondernomen, nog weinigen zullen overleven om de prachtige schilderijen te bewonderen.

Hij roept de hulp in van FIONN Mc Cumhall en de FIANNA om dit beangstigend en verschrikkelijk misterie op te lossen.

Duur: 1u

Inhoudelijk:

Dit is eigenlijk een verhaal over de sluipende bedreiging van het Duistere, de hoogmoed van de autoritaire Machthebber, de DICTATOR.

'Trouw aan het Goede' komt in een ongenadige strijd met 'trouw aan het Kwade'.

Om zijn heerschappij over de wereld te kunnen vestigen, heeft het Kwade het gelaat

(=de Ziel) van 3 ridders uit elk land nodig om daarmee een willoos en onvoorwaardelijk aan hém gehoorzamend leger te vormen. Om dat doel te bereiken gaat hij sluw en ongenadig te werk. Vooraleer men goed beseft wat er gebeurt en wat men er kan tegen doen, is het bijna te laat.

Maar hoogmoed komt voor de val en die kan afschuwelijke proporties aannemen. Moed en wijsheid staan keihard tegenover sluwheid en gevaar. Gelukkig is er ook plaats voor hilariteit.

Een oud leuk ridderverhaaltje, of brandend aktueel ?

Schrijver van dit verhaal is EDDIE LENIHAN, één van Ierlands top-vertellers. Hij schreef meerdere bundels met verhalen uit de zo rijke Ierse vertelschat.

eddie.lenihan.storyteller @oceanfree.net


*
*
*
*
*


Rowan en de Barakoos

Dit is een verhaal over groeiend wantrouwen tussen twee bevriende medestanders: de dorpelingen van Rin en de Barakoos, het zwerfvolk. Waardeloze bloemen worden als onkruid gewied om het dorp te verrijken met heerlijk zoet geurende en smakende bessen. Zijn de Barakoos vroegtijdig teruggekomen om het dorp Rin dàt geheim af te snoepen ?? Alles wijst er meer en meer op. Het raadselachtig orakel van Sheba, huiveringwekkende gebeurtenissen in het dorp en het plotse vertrek van de Barakoos bewijzen dat...toch niet alles is zoals het lijkt. Een helse tocht, op zoek naar de naderbijsluipende 3e vijand breekt los, en de redding ligt simpelweg voor de voeten. Dit is een verhaal van vriendschap en wantrouwen, van legendes en realiteit, van angst en moed, en van een ziekelijk mager jongetje dat vecht voor zijn volk.

Dit is een verhaal over een dreigende vijand die dit keer niet van buitenaf maar van binnenuit kwam. Een verhaal van dorpelingen en zwervers die mekaar uiteindelijk terug-vinden in wederzijdse vriendschap.

duur voorstelling : ong.1 uur

voor kinderen vanaf 8 jaar